Achtergrond

Achtergrondinformatie over de Biologische tuin Nuenen.

Uitgangspunt

We willen een bijdrage leveren aan het milieu door op biologische wijze gewassen te telen voor eigen gebruik, gekoppeld aan bewust omgaan met de grond en de omringende natuur.  We maken geen gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. De Biologische Tuin Nuenen biedt een plaats voor ontmoeting en ontspanning. We willen ervaring uitwisselen, kennis verzamelen over milieuvriendelijke grondbewerkingsmethoden en deze kennis uitdragen.

We zijn met ongeveer 20 leden.  Kinderen van leden kunnen, als zij dit leuk vinden, een eigen tuintje inrichten en onderhouden.

Indeling van de tuin

Op de tuin zijn 12 gelijke vakken waar de gewassen worden geteeld die meedoen in de wisselteelt.  De kruiden, pompoenen, rabarber, het fruit en de snijbloemen staan op vaste plaatsen. Ook is er een plek ingeruimd voor de compost en een koude bak.

Op de tuin neemt de koffietafel een centrale plaats in.

Wat maakt deze tuin zo aantrekkelijk

  • Een grote variëteit aan smakelijke, onbespoten groenten, kruiden en fruit.
  • Door de gezamenlijkheid geen verwaarlozing van de tuin tijdens vakantie of ziekte.
  • De rust en harmonie met de natuur.
  • Samen doen en delen.
  • Bij het werken in de tuin altijd hulp in de buurt.
  • Er is een gezellige sfeer doordat we met elkaar werken en tijdens de gezamenlijke rustpauzes een kop koffie drinken. Er is ruimte voor persoonlijke gesprekken, of we bespreken de gebeurtenissen uit het dorp en de rest van de wereld.

Ontstaansgeschiedenis

In 1972 bracht de Club van Rome het rapport “De grenzen aan de groei” uit. Er werd een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. Daarop startte de Raad van Kerken in Nederland In 1974 de actie “Nieuwe Levensstijl”.

In Nuenen werd een gespreksgroep met diezelfde naam begonnen. De groep kreeg na een jaar praten het idee om zelf iets aan het milieu te doen door gezamenlijk biologische groente te gaan verbouwen. De Diaconie van de Protestantse Kerk in Nuenen heeft in 1976 voor de groep een lap grond beschikbaar gesteld. Omdat de grond eigendom is van de Diaconie kreeg de tuin als naam “Diaconietuin”. Inmiddels is de naam veranderd in Biologische tuin Nuenen, maar de tuin bevindt zich nog op dezelfde plaats.